Curriculum Vitae

Innføring i historie og fysikk

Kronstad oppveksttun, Bergen 2022

(foto: Øystein Klakegg)