Curriculum Vitae

Triumftrakt

Trøndelagsutstillingen 2017

Trøndelag senter for samtidskunst i Trondheim
Kimen kulturhus i Stjørdal