Trøndelagsutstillningen

Dora, Trondheim 2011

Slaget vid Poltava den 28 juni 1709 kl 17.52.
Det kan inte ha varit lätt.
Slaget vid Little Big Horn den 25 juni 1876 kl 13.30. Åtta år senare åkte Sitting Bull omkring med Buffalo Bill och hans Wild West Show. På det tjänade han femtio dollar i veckan.
Slaget vid Hastings den 14 oktober 1066 kl 09.39. Wilhelm Erövraren dog tjugoett år senare när han ramlade av en häst.
Den 31 oktober 1992 kl 14.56 erkände påven Johannes Paulus II att domen mot Galileo Galilei som utfärdats 1633 var felaktig. År 2000 blev Galilei frikänd.